प्रेम खोसिँदो रहेन्छ

गण्डकी मेडिकल कलेज ठगी प्रकरण

रोट्याक्ट लेखनाथको सहयोग

स्थानीय कानूनअनुसार बजार अनुगमन

सिकाइ केन्द्रद्वारा सहयोग

सुब्बा नाथु–प्रल्हादलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिने

पोखरा वडा १० को भ्रमणटोली फर्कियो